OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Paweł Wilk (tel. (74) 640 02 29) ogłasza, że dnia

 

30 października 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 203, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

1) działka niezabudowana nr 216 o powierzchni 0,3533 ha,

należącej do dłużnika: (…), położona: Piława Górna, ul. Kośmińska, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00001384/4.

 

Suma oszacowania wynosi 137 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 700,00 zł.

 

2) działka nr 176 o powierzchni 0,1577 ha

- zabudowana ruinami budynku mieszkalnego i pomieszczeń gospodarczych, należącej do dłużnika: (…), położonej: Piława Górna, ul. Kośmińska 37, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1D/00001384/4.

 

Suma oszacowania wynosi 53 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 300,00 zł.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: