OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jacek Dober (tel. (52) 330 00 22) ogłasza, że dnia

 

3 września 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64A w sali nr 1.05, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 86-050 Solec Kujawski 1, Toruńska 85C, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00091150/7 [NKW: BY1B/00091150/7].

 

Suma oszacowania wynosi 3 108 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 072 200,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 310 830,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Bliższe informacje na stronie www.jacekdober.komornik.pl

 

Położenie: