OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur (tel. (16) 621 30 66) ogłasza, że dnia

 

9 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu, mającego siedzibę przy ul. Czarnieckiego 4 w sali rozpraw nr 8, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ułamkowej 1/4 części nieruchomości stanowiącej: działkę nr 69/42,

położonej: 37-500 Jarosław, Pawłosiów, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: PR1J/00100127/1].

 

Suma oszacowania wynosi 2 175,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 631,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 217,50 zł na konto komornika nr 41 1500 1634 1216 3003 6514 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 621 30 66

 

 

 

Położenie: