OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Robert Łogosz (tel. (82) 562 00 92) ogłasza, że dnia

 

16 września 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie mającego siedzibę przy al. Żołnierzy I AWP 16 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny jako odrębna nieruchomość, położony na parterze, składający się z 2 izb o pow. 46,44 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 9,35 m2 oraz udział w wysokości 5579/371939 w działce gruntu nr 299/2 jako prawa związanego z własnością lokalu,

położonej: 22-100 Chełm, ul. Słowackiego 10/1A, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1C/00065411/9.

 

Suma oszacowania wynosi 108 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 72 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 800,00 zł na konto komornika:

PKO BP SA O. Chełm 45 1020 1563 0000 5302 0013 6895

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: