OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Robert Łogosz (tel. (82) 562 00 92) ogłasza, że dnia

 

26 sierpnia 2019 r. o godz. 10:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie mającego siedzibę przy al. Żołnierzy I AWP 16, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działki gruntu rolne nr 614, 615, 608, 607, 609/1, 609/2, 610 o łącznej pow. 6,96 ha – wyrobiska po wydobyciu kruszywa naturalnego – piasku, częściowo utwardzone i zabudowane obiektami związanymi z prowadzoną działalnością;

położonej: 22-175 Dorohusk, Dorohusk,

dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1C/00089149/5.

 

Suma oszacowania wynosi 125 164,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 83 443,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 516,00 zł na konto komornika:

PKO BP SA O. Chełm 45 1020 1563 0000 5302 0013 6895

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, podmiot wskazany w art. 2 a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 z późn. zm.) albo inny podmiot, który uzyskał zgodę Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: