OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur (tel. (16) 621 30 66) ogłasza, że dnia

 

28 listopada 2019 r. o godz. 10:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu, mającego siedzibę przy ul. Czarnieckiego 4, w sali nr 10, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działki nr 12/13 i 12/16 o łącznej pow. 0,6155 ha zabudowanej budynkami inwentarskimi o pow. 586 m2,

położonej: 37-543 Laszki, Wietlin Wieś, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: PR1J/00084621/5].

 

Suma oszacowania wynosi 114 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 76 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 400,00 zł na konto komornika nr 41 1500 1634 1216 3003 6514 0000, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 621 30 66

 

 

 

Położenie: