OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

26 sierpnia 2019 roku

 

w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74 odbędą:

 

- godz. 13:00 – KM 504/18 i KM 855/18:

 

DRUGA LICYTACJA

 

I. Nieruchomości zabudowanej (budynek mieszkalny, budynek mieszkalny z częścią usługową, zaadoptowany częściowo pod gabinet, budynek garażowy, wiata, budynek gospodarczy, cieplarnie), położonej w miejscowości Słupia Jędrzejowska, gm. Słupia Jędrzejowska, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem 101/3 obręb 10 Słupia Jędrzejowska o powierzchni 1,3570 ha (zgodnie z księga wieczystą działka numer 101/1/R o powierzchni 1,3600 ha), dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KI1J/00037734/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 324 720,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 216 480,00 zł, wartość rękojmi – 32 472,00 zł.

 

II. Nieruchomości gruntowej (zabudowanej budowlą szklarni oraz budynkiem gospodarczym), położonej w miejscowości Słupia Jędrzejowska, gm. Słupia Jędrzejowska, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami: 100/5 i 100/6 (zgodnie z księgą wieczystą jedna działka numer 100/3/R) obręb 10 Słupia Jędrzejowska o powierzchni 1,3000 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KI1J/00037733/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 189 702,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 126 468,00 zł, wartość rękojmi – 18 971,00 zł.

 

 

Godz. 13:30 – KM 923/18:

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 5 położonego na parterze budynku jednokondygnacyjnego w Sędziszowie przy ul. Spółdzielczej 3, o powierzchni użytkowej 37,12 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju, dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00057698/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę – 70 213,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 46 809,00 zł, wartość rękojmi – 7 022,00 zł.

 

Położenie: