OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

27 września 2019 roku

 

w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11-go Listopada 74, odbędą się

 

- godz. 10:00 – KM 870/17 i inne:

 

 

DRUGA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerami 1 i 2, położonego w Sobkowie przy ul. Spółdzielczej 4A o powierzchni użytkowej 72,87 m2, znajdującego się na parterze budynku parterowego, składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki wspólnej z WC, korytarza oraz kotłowni, dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzone są księgi wieczyste o numerach: KW KI1J/00061683/1 i KW KI1J/00061684/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 124 583,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 83 056,00 zł, wartość rękojmi – 12 459,00 zł.

 

- Godz. 10:30 – KM 199/18:

 

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny oraz część budynku gospodarczego z garażem, teren działki jest ogrodzony i zagospodarowany, działka położona jest na terenie wyposażonym w sieć energii elektrycznej, woda ze studni, kanalizacja lokalna z odprowadzeniem do szamba), położonej we wsi Podchojny, gm. Jędrzejów, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem ewidencyjnym 1183 (według księgi wieczystej 1203/2) obręb 23 Podchojny o powierzchni 0,1200 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00023679/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 202 627,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 135 085,00 zł, wartość rękojmi – 20 263,00 zł.

 

Położenie: