OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 50/2, 60-774 Poznań zawiadamia, że w dniu

 

19 września 2019 r. o godz. 10:30

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 1.06, przy ul. Kamiennogórskiej 26, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

66268/103790 cz. udziału w nieruchomości, tj.: budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wzniesionym w latach 20. XX w., wykonanym w technologii tradycyjnej, wolnostojącym w zabudowie śródmiejskiej – kamienica, 2-piętrowym z poddaszem użytkowym wykorzystanym na cele mieszkalne, całkowicie podpiwniczonym, z dachem stromym 4-spadowym usytuowanej pod adresem: 60-811 Poznań, ul. Bukowska 32, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00000881/3. W budynku znajduje się 8 lokali mieszkalnych (jeden na parterze – nr 2, trzy na I piętrze – nr 3, 4 i 4a, dwa na II piętrze – nr 5 i 6 oraz dwa na poddaszu – nr 7 i 8). W budynku znajdują się również 4 lokale użytkowe (handlowo-usługowe), w tym nr 1 na parterze z wejściem od frontu, nr 1a na parterze z wejściem od podwórza, nr 2a na parterze i w piwnicy z wejściem od frontu i nr 0 w piwnicy z wejściem z boku budynku. Lokale 1a, 6, 7, 8 są odrębnymi nieruchomościami lokalowymi i nie są przedmiotem niniejszej licytacji. Uzbrojenie terenu stanowi: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć kanalizacyjna.

 

Suma oszacowania wynosi: 1 920 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 1 280 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 192 000,00 zł na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu, Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Poznaniu nr rachunku: 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 tytułem: Km 2319/17 (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, (akta dołączone do sprawy II Co 6806/16), w godzinach urzędowania sądu lub w kancelarii komorniczej.

Tel. (61) 222 49 94, fax. (61) 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Położenie: