OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

30 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki nr 396/13 o pow. 0,0611 ha, położonej w Uhercach Mineralnych, obręb 0006, gm. Olszanica, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00033623/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6 397,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 4 797,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 639,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94.

 

Położenie: