OGŁOSZENIE O LICYTACJI

SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jacek Dober (tel. (52) 330 00 22) ogłasza, że dnia

 

28 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64A w sali nr 1.05, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, położonego: 85-039 Bydgoszcz, ul. Hetmańska 15/1, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00138385/5 [NKW: BY1B/00138385/5].

 

Suma oszacowania wynosi 286 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 215 025,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 28 670,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Bliższe informacje na stronie www.jacekdober.komornik.pl

 

Położenie: