OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Czesław Walczak (tel. (76) 852 56 92 - od godz. 9:00 do 13:00) ogłasza, że dnia

 

 

 

10 września 2019 r. o godz. 9:40

 

 

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 6, odbędzie się

 

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 

 

nieruchomości położonej: 59-220 Legnica, ul. Będzińska 2, Legnica, dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1L/00036227/4 [NKW: LE1L/00036227/4]

 

Przedmiotem licytacji jest działka gruntu o powierzchni 323 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dobudowanymi dwoma garażami. Powierzchnia użytkowa budynku z jednym stanowiskiem garażowym 161,0 m2. Powierzchnia użytkowa garażu przenośnego (od frontu) - 18,0 m2. 

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 444 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 333 000,00 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 44 400,00 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości odbędzie się w dniu 4 września 2019 r. o godz. 9:50.  

 

Położenie: