OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Tomasz Szybalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 października 2019 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 8 w sali numer 214 odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 72-100 Goleniów, ul. Lawendowa 33, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1O/00055961/3. Właścicielem nieruchomości jest (…).

Przedmiotem licytacji jest działka gruntowa zabudowana nr 12/5 o powierzchni 1 347 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej z garażem. Nieruchomość położona jest w dzielnicy o charakterze mieszkalnym, zlokalizowanym przy ul. Lawendowej w północnej, peryferyjnej części miasta. Działka nr 12/5 posiada kształt zwarty, regularny, przypominający w ogólnym zarysie prostokąt. Działka od strony frontowej ogrodzona jest ogrodzeniem z kamienia naturalnego natomiast od strony ogrodowej działka otoczona jest płotem z siatki stalowej rozpiętej pomiędzy stalowymi słupkami. Brama wjazdowa z elementów stalowych. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości drogą częściowo utwardzoną i częściowo nieutwardzoną. Działka porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz drzewostanem. Dojście do budynku mieszkalnego utwardzone. Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej w 2011 r. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym z wbudowanym w bryle budynku garażem. Budynek przykryty dachem wielospadowym, kryty dachówką. Parametry budynku mieszkalnego: powierzchnia zabudowy 317 m2, powierzchnia użytkowa 234,33 m2. Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu jako podwyższonego, natomiast stanu technicznego budynku jako bardzo dobrego. Powierzchnia korytarzy oraz pomieszczeń jest optymalna i funkcjonalna. Łazienka z wc razem. Kuchnia widna. 

 

Suma oszacowania wynosi 864 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 648 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 86 460,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 19 2030 0045 1110 0000 0398 9470,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość można oglądać dnia 8 października 2019 r. w godzinach od 10:00 do 11:00 zaś w kancelarii komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego, informacje także na: www.licytacje.komornik.pl.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Położenie: