OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Czesław Walczak (tel. (76) 852 56 92 od godz. 9:00 do 13:00) ogłasza, że dnia

 

 

 

10 września 2019 r. o godz. 9:15

 

 

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 6, odbędzie się

 

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 

 

nieruchomości położonej: 59-220 Legnica, Al. Rzeczypospolitej 63a/12, dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1L/00057162/3 [NKW: LE1L/00057162/3]

 

Jest to lokal mieszkalny nr 12 położony na III piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju o powierzchni użytkowej 50,6 m2, do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 8,2 m2. Łączna powierzchnia użytkowa z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wpisana w księdze wieczystej wynosi 58,8 m2

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 134 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 500,00 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 400,00 zł w gotówce lub na konto komornika:

 

 

 

ING Bank Śląski SA O. w Legnicy 56 1050 1748 1000 0022 0595 9295,

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art.962 kpc).

 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości odbędzie się w dniu 4 września 2019 r. o godz. 9:30.

 

Położenie: