OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach Marcin Kowalski, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

5 września 2019 roku o godz. 10:00

 

w sali rozpraw nr 8 Sądu Rejonowego w Żorach odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Żorach, na oś. Pawlikowskiego 21a/9, dla którego założono księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żorach o numerze GL1X/00015083/3

Lokal mieszkalny położony jest na czwartym piętrze pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, obejmuje pomieszczenia (3 pokoje mieszkalne, kuchnia na powierzchni wydzielonej z pokoju dziennego, łazienkę z w.c., przedpokój) o łącznej powierzchni 55,30 m2. 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 122 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 91 500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 12 200,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w Żorach przy al. Jana Pawla II 17 (parter) w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA oddział w Rybniku nr: 

 

52 1240 4357 1111 0010 4294 4323

 

lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Położenie: