OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong ogłasza, że w sprawie egzekucyjnej sygn. akt Km 3755/18 dnia

 

22 sierpnia 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarnicza 10, w sali nr A 68, odbędzie się celem zniesienia współwłasności udziałowej ograniczonego prawa rzeczowego

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

przysługującego (…) ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni 191,40 m2, położonego na parterze budynku usługowego, tzw. pasażu w 80-288 Gdańsku, ul. Marusarzówny 2/6, wpisanego w rejestrze Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Morena" z siedzibą w Gdańsku, dla którego nie została założona księga wieczysta. Na jego układ funkcjonalny składają się recepcja z korytarzem, 2 sale treningowe, przedsionek, szatnia łazienka, WC i 2 inne pomieszczenia. Standard jego wykończenia jest przeciętny.

Dla nieruchomości gruntowej na której usytuowany jest budynek z wycenianym lokalem, jest prowadzona przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr GD1G/00220528/8.

 

Suma oszacowania wynosi 813 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 609 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 81 300,00 zł w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 28 1240 5400 1111 0010 4744 2387, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Informacje również na: www.komomikgdanskpolnoc.pl lub https://facebook.com/KomornikGdansk, (tel. 585 065 400) oraz w kancelarii mieszczącej się w

80-232 Gdańsku, ul. Matejki 6/100.

 

Położenie: