OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Piotr Rozmiarek ogłasza, że w dniu 

 

27 sierpnia 2019 r. o godz. 11:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kościanie mającego siedzibę przy pl. Niezłomnych 2 w sali nr XIX, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 8/3 o powierzchni 0,0836 ha, położonej w obrębie wsi Piotrowo Drugie, gmina Czempiń dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/00044467/0. Nieruchomość niezabudowana, stanowi drogę dojazdową do działek zabudowanych domami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

Suma oszacowania wynosi 18 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 950,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 860,00 zł

2. nieruchomości gruntowej składającej się z działek o numerach 7/4 i 52/2 o łącznej powierzchni 8,9177 ha, położonej w obrębie wsi Piotrowo Drugie, gmina Czempiń, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/00043171/1. Działka nr 7/4 posiada powierzchnię 1,6707 ha, w części (1,4607 ha) ma charakter działki rolnej, a w części (0,2100 ha) stanowi użytek leśny. Zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi użytki: RIVa (0,5007 ha), RV (0,4300 ha), LsV (0,2100 ha), RVI (0,5300 ha). Działka nr 52/2 posiada powierzchnię 7,2470 ha, w części (0,1827 ha) ma charakter działki siedliskowej zabudowanej obiektami kubaturowymi, a w części (7,0643 ha) stanowi użytek rolny. Zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytki: ŁIV (3,3070 ha), ŁV (0,6700 ha), RIVb (1,8800 ha), RV (1,2073 ha). Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 142 m2 i powierzchni użytkowej 116,02 m2, budynkiem chlewni o powierzchni zabudowy 214 m2, budynkiem obory (dawniej stodoła) o powierzchni zabudowy 377 m2, budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy 48 m2. 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 495 070,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 371 302,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 507,00 zł. 

3. nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o numerach 311/1 i 312 o łącznej powierzchni 1,6474 ha, położonej w obrębie wsi Jarogniewice, gmina Czempiń, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/00043570/8. Działka nr 311/1 posiada powierzchnię 1,4474 ha, w całości stanowi użytek ŁV. Działka nr 312 posiada powierzchnię 0,2000 ha, w całości użytkowana jako droga dojazdowa do działek rolnych. 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 37 115,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 836,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 711,50 zł. 

 

NIERUCHOMOŚCI WSKAZANE W OBWIESZCZENIU SPRZEDAWANE BĘDĄ ODDZIELNIE. 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię od każdej nieruchomości z osobna na konto komornika: 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 41 2030 0045 1110 0000 0416 4450

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia może być także złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Informacje na temat licytacji można uzyskać także w kancelarii komornika (tel. (65) 555 50 02) lub na stronie internetowej www.komornik.koscian.pl  

 

Położenie: