OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00023657/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 sierpnia 2019 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Ładzinie, 72-510 Wolin.

Działka nr 278/1 niezabudowana o powierzchni 13 700 m2. Symbol użytku dla działki nr 278/1-PsIV o powierzchni 1,37 ha. Kształt działki dość regularny i zwarty, przypominający prostokąt. Teren działki o niewielkich wzniesieniach. Warunki gruntowo wodne – słabsze, nasłonecznienie korzystne.

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00023657/2.

 

Suma oszacowania  wynosi 30 600,00 .

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 950,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 060,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

PKO BP S.A. XIX O. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: