OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

13 września 2019 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Jełmuń 13, gm. Sorkwity, złożonej z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 82/1 i 82/2 o łącznej powierzchni 0,2163 ha, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 102,80 m2 oraz budynkiem letniskowym o powierzchni użytkowej 32,15 m2, należącej w częściach ułamkowych do dłużników: (…), dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00009148/3

 

Suma oszacowania wynosi 270 000 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 180 000 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 27 000 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: 

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 

28 1020 3639 0000 8502 0005 0377, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

 

Zdjęcia do pobrania

Położenie: