OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Przemysław Biernacki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Malborku mającego siedzibę pod adresem ul. Poczty Gdańskiej 19 w sali nr 25, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej pod adresem: 82-110 Sztutowo, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2M/00001360/4 - działka nr 135/12 i 135/13 o powierzchni 0,1702 ha, niezabudowanej (blisko morza). 

 

Suma oszacowania wynosi 279 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 186 266,67 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 27 940,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: 

Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gd. 80 8306 0003 0004 1003 3000 0010

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: