OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Grażyna Nowakowska (tel. (74) 842 24 00) ogłasza, że dnia

 

3 września 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy Słowackiego 11a w sali nr 215, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), położonej: 58-300 Wałbrzych, Moniuszki 66I/309, Wałbrzych, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1W/00076207/3 [NKW: SW1W/00076207/3]. 

Licytacji podlega prawo własności lokalu mieszkalnego nr 309.

Nieruchomość lokalowa położona jest na 4 kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z funkcjami usługowymi w parterze. Lokal składa się z jednego dużego pokoju mieszkalnego z włączoną do niego funkcją kuchni oraz oddzielnym WC. Brak powierzchni przynależnej. Powierzchnia użytkowa lokalu 35,00 m2. Udział związany z własnością lokalu wynosi 103/10000.

Lokal wyposażony we wszystkie media komunalne: e. elektr., woda, kan., sanit., kan., deszcz, centr. ogrzew. i centralna ciepła woda. Brak gazu miejskiego. Budynek, w którym znajduje się lokal, był wybudowany jako hotel robotniczy, który następnie adoptowano na lokale mieszkalne. 

 

Uwaga. Stan faktyczny lokalu w zakresie ilości pomieszczeń i ich funkcji użytkowej jest odmienny od ujawnionego w KW. Niezgodność stanu faktycznego wynika z przebudowy jaką samowolnie przeprowadzono w lokalu. Przebudowa bez ujawnienia w KW. 

Suma oszacowania wynosi 50 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 500,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 000,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Licytant przystępujący do przetargu w celu nabycia nieruchomości do majątku wspólnego powinien przedłożyć notarialnie poświadczoną zgodę małżonka na udział w licytacji (art. 977 kpc) wraz z odpisem aktu małżeństwa.   

Położenie: