OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciecha Szlichty - Komornik Maciej Majchrzak (tel. (74) 831 96 00, fax 832 39 62), ogłasza, że dnia

 

29 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51, w sali nr 203, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, położonej: Osiedle Kolorowe 13c/11, 58-200 Dzierżoniów, należącej do dłużnika (…), stanowiącej: lokal mieszkalny, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, pow. 33,12 m2. Prawo związane z własnością lokalu, dla którego urządzono księgę wieczystą ma udział w 5,46% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych księgą wieczystą KW nr 13262, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1D/00027779/8.

 

Suma oszacowania wynosi: 80 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 60 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BS w Dzierżoniowie 40 9527 0007 0000 1919 2000 0001.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Położenie: