OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00005790/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

31 lipca 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej o pow. 937 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym,  położonej: 72-510 Wolin, Dargobądź 26a, należącej do dłużniczki – (…). Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony o powierzchni zabudowy 96,00 m2. Powierzchnia użytkowa budynku z piwnicami bez poddasza użytkowego – 104,43 m2. Budynek obecnie pełni funkcję mieszkalną i jest w trakcie inwestycji, budowa nie została odebrana. Do czasu zamieszkania budynek pełnił funkcję komercjalną (pawilon gastronomiczny). Budynek gospodarczy jest budynkiem parterowym, bez użytkowego poddasza i bez piwnicy, wybudowany w technologii tradycyjnej, drewnianej. Powierzchnia zabudowy wynosi 8 m2.

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00005790/4.

 

Licytacji podlega niewydzielony  udział 1/2  w prawie własności nieruchomości. Licytacja pozostałego udziału odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00.

 

Suma oszacowania  udziału 1/2 wynosi  119 000,00 .

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 250,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

PKO BP S.A. XIX O. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Położenie: