Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia, że w dniu

 

24 lipca 2019 r. o godz. 13:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w sali D-28 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: udział w wysokości 1/2 w lokalu mieszkalnym nr 6, położonym przy ul. Nowosądeckiej 17 w Krakowie.

Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza o numerze: KR1P/00377562/5

 

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 94 300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 62 866,67 zł. 

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania czyli kwotę, tj. 9 430,00 zł na rachunek bankowy komornika: 46 1050 1445 1000 0090 6758 3758 ING Bank Śląski SA, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 10:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika – Kraków, ul. Wielicka 42A/B6, www.komornikwkrakowie.pl. 

Położenie: