OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak ogłasza, że w dniu 

 

11 września 2019 r. o godz. 8:45

 

w Sądzie Rejonowym w Strzelinie, ul. Bolka I Świdnickiego 7 odbędzie się 

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 5/6 ograniczonego prawa rzeczowego, stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego: 57-100 Strzelin, ul. Staszica 17/6. Lokal położony jest na drugim piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 55,02 m2. 

 

Suma oszacowania wynosi 128 125,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 85 416,67 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 812,50 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (data zaksięgowania środków na rachunku komornika).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (71) 393 57 06

Położenie: