OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Piotr Rozmiarek ogłasza, że w dniu 

 

27 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kościanie mającego siedzibę przy pl. Niezłomnych 2 w sali nr XIX, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 861/37 o powierzchni 1700 m2, położonej pod adresem: 64-010 Krzywiń, ul. Lipowa 15, Jerka, gmina Krzywiń, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/00009477/6. 

Nieruchomość ogrodzona, zagospodarowana zielenią ozdobną oraz częściowo utwardzona, w tylnej części uprawiana rolniczo. Uzbrojenie techniczne terenu: prąd, woda i kanalizacja sanitarna. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczym oraz budynkiem garażu. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 158,08 m2. Budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 84,96 m2. Budynek garażu o powierzchni użytkowej 31,29 m2. 

 

Suma oszacowania wynosi 393 060,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 294 795,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 306,00 zł na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 41 2030 0045 1110 0000 0416 4450,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia może być także złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Informacje na temat licytacji można uzyskać także w kancelarii komornika (tel. (65) 555 50 02) lub na stronie internetowej www.komornik.koscian.pl  

Położenie: