OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka (tel. (44) 649 74 83) ogłasza, że dnia

 

4 września 2019 r. o godz. 9:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 5, w sali nr XVII, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej:

działka nr 279 o powierzchni 0,4000 ha, stanowi grunt orny o bardzo dobrej klasie botanicznej.

Działka kształtem zbliżonym do trapezu o średniej szerokości ok. 21 m. Działka położona jest w bliskiej odległości od zabudowy siedliskowej i jej rozłóg został określony jako dobry. Dojazd do działki odbywa się częściowo drogą gruntową, zaś jej zwyczajowy dostęp (nieuregulowany prawnie) odbywa się przez pobliskie siedlisko. W pobliżu linia energetyczna. Dla przedmiotowej działki aktualna funkcja w planie przestrzennym zagospodarowania gminy Tuszyn to teren upraw rolnych,

położonej: 95-080 Tuszyn, Szczukwin dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1P/00041002/9.

 

Suma oszacowania wynosi 12 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 200,00 zł, w gotówce lub na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb. 33 1020 3916 2109 0000 2007 1518, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie

przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: