OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol (tel. (24) 386 23 89) ogłasza, że dnia

 

30 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie, mającego siedzibę przy Staszica 3 w sali nr VIII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),    

położonej: 99-307 Strzelce, Strzelce,

dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KW: LD1K/00026287/5, LD1K/00048147/2, LD1K/00048283/7.

 

Suma oszacowania wynosi 756 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 567 487,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika ING Bank Śląski SA O. w Łodzi, ul. Srebrna 32; 87 1050 1461 1000 0090 9112 3928 rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 75 665,00 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Przy nabyciu nieruchomości rolnej zastosowanie mają ograniczenia z Art. 2a. 1. i Art. 2b. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592.

Wycena oraz operat szacunkowy do wglądu w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00 w kancelarii komornika na tydzień przed licytacją w siedzibie sadu.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: