OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Monika Talarczyk (tel. (62) 757 28 41) ogłasza, że w dniu

 

13 września 2019 r. o godz. 13:00

 

w Sądzie Rejonowym w Kaliszu, 62-800 Kalisz, Al. Wolności 13, sala 123, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynku na nim posadowionego, jako prawa związanego z użytkowaniem wieczystym gruntu.

Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr 111/5 o powierzchni 0,3960 ha położona w miejscowości Janków 47a, 62-817 Żelazków, zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym z zapleczem socjalno-biurowym stanowiącym odrębną nieruchomość o powierzchni zabudowy 1 797,00 m2, powierzchni użytkowej 1 614,30 m2. Działka w wieczystym użytkowaniu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość. Budynek objęty jest kontrolą konserwatorską,

należącej do dłużnika: TOMAG Tomasz Matuszewski Sp. Jawna w likwidacji,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KZ1A/00039182/9].

 

Suma oszacowania wynosi 595 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 396 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 59 500,00 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (62) 757 28 41

 

 

 

Położenie: