OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

18 lipca 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-100 Świecie, Chopina 53, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 16312 [NKW: BY1S/00016312/8]

 

Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 386/2 o powierzchni 0,0362 ha, na której posadowiono budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 105,9 m2. Działka posiada kształt regularny, teren działki płaski z bramą wjazdową i furtką z przęseł stalowych. Na działce wykonano podjazd i dojście do budynku z kostki polbruk. Działka zagospodarowana zielenią ogrodową, uzbrojona w sieciowe urządzenia infrastruktury technicznej: przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne oraz gazowe. Dojazd do nieruchomości realizowany jest drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Sprzedaży podlegają dwa udziały w prawie własności nieruchomości po 1/2 części - łącznie. 

 

Łączna suma oszacowania dwóch udziałów w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości wynosi 240 000,00 zł (każdy udział po 120 000,00 zł), zaś łączna cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 000,00 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 24 000,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Położenie: