OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 lipca 2019 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu I Wydział Cywilny 72-600 Świnoujście, ul. Paderewskiego 6 sala nr 100 odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 72-602 Świnoujście, Barlickiego 10/22, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1W/00030691/4] 

 

Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia: 

 

Przedmiotem licytacji jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 60,20 m2, położone w Świnoujściu przy ulicy Barlickiego nr 10/22. Przedmiot wyceny oznaczony jest w księdze wieczystej KW nr SZ1W/00030691/4 w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin: 

 

Drzwi wejściowe: 

-          antywłamaniowe, nowoczesne w dobrym stanie techniczno–użytkowym. 

Drzwi wewnętrzne: 

-          płycinowe, nowoczesne, częściowo przeszklone w dobrym stanie techniczno–użytkowym. 

Stolarka okienna: 

-          PCV w dobrym stanie techniczno–użytkowym. 

Parapety wewnętrzne: 

-          z płyty wiórowej laminowanej w dobrym stanie techniczno–użytkowym. 

Podłogi

-          w pomieszczeniach mieszkalnych: panele podłogowe w słabszym stanie techniczno-użytkowym, 

-          na korytarzu: panele podłogowe w słabszym stanie techniczno-użytkowym, 

-          w łazience: terakota w dobrym stanie techniczno-użytkowym, 

-          w kuchni: panele podłogowe w słabszym stanie techniczno–użytkowym. 

 

Ściany

-          w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte farbą ścienną oraz tapetą w dobrym stanie techniczno–użytkowym, 

-          na korytarzu: ściany pokryte tapetą w przeciętnym stanie techniczno–użytkowym, 

-          w kuchni: ściany pokryte tapetą oraz glazurą w przeciętnym stanie techniczno–użytkowym, 

-          w łazience: ściany pokryte glazurą w przeciętnym i w słabszym stanie techniczno–użytkowym, (widoczne ubytki w glazurze). 

 

Funkcjonalność lokalu jest przeciętna jak na taką powierzchnię. Powierzchnia pomieszczeń jest dość proporcjonalna i funkcjonalna. Kuchnia widna. Łazienka z w.c. razem. W przedpokoju znajduje się szafa typu „Komandor” na indywidualne zamówienie. Okna w szacowanym lokalu wychodzą na wschodnią stronę świata. 

 

Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standardu jako: średni. 

 

Tabela nr 1. Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym (dane wg stanu na dzień oględzin): 

  Lp.

POMIESZCZENIE 

1.

POKÓJ I 

2.

POKÓJ II 

3.

ŁAZIENKA Z WC  

4.

KUCHNIA

5.

PRZEDPOKÓJ

Instalacje wewnętrzne: 

-          wodno-kanalizacyjna, 

-          instalacja elektryczna, 

-          ciepła woda z kotłowni budynkowej, 

-          instalacja grzewcza: z kotłowni budynkowej, 

-          instalacja wentylacji grawitacyjnej, 

-          instalacja telewizji kablowej. 

 

Charakterystyka budynku i lokalu 

Budynek nisko kondygnacyjny został oddany do eksploatacji na przełomie lat 1975/76 w technologii przemysłowej i wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania. Budynek jest ocieplony i pomalowany. 

 

Charakterystyka budynku: 

Budynek mieszkalny – 4 piętrowy (5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemna). 

Technologia: technologia przemysłowa. 

Funkcja budynku: mieszkalna. 

Liczba klatek schodowych w budynku: 2. 

Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny na jedną lub dwie strony świata. 

Rok budowy: przełom lat 1975/76. 

Stan techniczny budynku: przeciętny. 

 

 

Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku: 

-          fundamenty: nie badano, 

-          ściany zewnętrzne: prefabrykaty, ocieplone, pomalowane, 

-          ściany wewnętrzne: prefabrykaty, 

-          stropy: żelbetowe, prefabrykowane, 

-          stropodach: żelbetowy, ocieplony, płaski, 

-          pokrycie dachu: papa, 

-          komunikacja pionowa: schody wewnętrzne, 

-          instalacje: wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, c.o. z kotłowni budynkowej, ciepła woda z kotłowni budynkowej, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej. 

 

Szacowany lokal położony jest na III piętrze w budynku 4 piętrowym. Powierzchni użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi: 60,20 m2 (dane wg księgi wieczystej). 

Szacowana nieruchomość położona jest przy ul. Barlickiego. Sąsiedztwo stanowią tu działki zabudowane jedno i wielorodzinne, domy, bloki, działki zabudowane o charakterze komercyjnym. 

 

Szacowana nieruchomość oddalona jest o ok. 2,5 km od Morza Bałtyckiego, ok. 2 km od przeprawy promowej „Świnoujście Warszów”. W pobliżu szacowanej nieruchomości znajduje się: szkoła, Miejski Dom Kultury, kościół, ogródki działkowe. Niedaleko szacowanej nieruchomości przebiega linia kolejowa. W okolicy znajduje się Gazoport oraz port, działki i obiekty składowo-magazynowe. W okolicy jest wystarczająca ilość sklepów spożywczych i wielobranżowych. Dojazd do szacowanej nieruchomości jest drogą utwardzoną. Użytkownicy odczuwają nadmierne hałasy pochodzące z dróg. Przy szacowanej nieruchomości jest wystarczająca ilość miejsc parkingowych. Dobry dostęp do komunikacji autobusowej. Nie brakuje w okolicy miejsc o szczególnych walorach rekreacyjno-wypoczynkowych m.in. Latarnia Morska, Fort Geharda, ogródki działkowe. 

 

Suma oszacowania wynosi 234 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 176 175,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 490,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu 49 1240 3914 1111 0010 5196 8787, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Położenie: