OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud ogłasza, ze dnia

 

23 lipca 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku, mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15, w sali nr 218, odbędzie się 

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej ograniczone prawo rzeczowe, tj. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu będącego w zasobach w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa Ruda,

położonej: 57-400 Nowa Ruda, Os. Piastowskie 4/2/19, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW2K/00014552/1.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na poziomie III piętra budynku wielorodzinnego i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC, o łącznej powierzchni 36,73 m2.

 

Występuje niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej ze stanem rzeczywistym dotycząca powierzchni lokalu i składu pomieszczeń. Powierzchnia użytkowa lokalu wg dokonanych pomiarów wynosi 36,73 m2 (w księdze wieczystej 36,12 m2) i skład lokalu - 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC (w księdze wieczystej 2 pokoje, kuchnia).

 

Suma oszacowania wynosi 59 300,00 zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 39 533,33.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 930,00.

Rękojmię należy wpłacić tak, aby wpłynęła na konto komornika:

 

Santander Bank Polska S.A 1 Oddz. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 22.07.2019 r.

 

Za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 872 23 42

 

Położenie: