OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Czesław Walczak (tel. (76) 852 56 92 od godz. 9:00 do 13:00) ogłasza, że dnia

 

9 lipca 2019 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej o powierzchni 970 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym położonej: 59-230 Prochowice, działka 36/5, Dąbie 26, dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1L/00097173/5 [NKW: LE1L/00097173/5].  

Powierzchnia zabudowy części mieszkalnej budynku - 120,0 m2. Powierzchnia użytkowa do opłat podatkowych - 200 m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: terenu działki oznaczony 9. MN. 10 – tereny zabudowy jednorodzinnej.

 

Suma oszacowania wynosi 115 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 250,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 500,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

 

Oglądanie nieruchomości odbędzie się w dniu 3 lipca 2019 r. o godz. 10:00.  

Położenie: