OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak (tel. (13) 436 76 18, fax (13) 431 14 97) ogłasza, że dnia

 

4 lipca 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali nr 204, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

3/4 niewydzielonej części nieruchomości, położonej: 38-400 Krosno, ul. Bohaterów Westerplatte 19c,

dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 41515 [NKW: KS1K/00041515/5].

Nieruchomość stanowi działka nr 2681 o pow. 0,0249 ha, zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow. użytkowej 204,33 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 291 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 194 000,00 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 29 100,00w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

SANTANDER BANK POLSKA S.A. O. w Krośnie 51 1500 1490 1214 9003 4282 0000

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 436 76 18

 

Położenie: