OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jarosław Kuza, mający kancelarię w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 15/10 zawiadamia, że w dniu

 

25 lipca 2019 r. o godz. 10:30

 

w Sądzie Rejonowym w Kielcach sala nr XVI odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej działkami o numerach ewidencyjnych 151/1, 151/2, 151/3 obręb 18 miasta Kielce, o łącznej powierzchni 35 035 m2, położonej w Kielcach, przy ul. Dobromyśl 15. Działki uzbrojone są w instalację elektroenergetyczną kablową podziemną, na terenie działki rozprowadzona jest sieć energetyczna, w drodze znajduje się sieć wodociągowa. 

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Osiedle Dobromyśl Sp. z o.o. w Warszawie, i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach pod nr KI1L/00001248/4

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 516 214,00 zł. netto. Do wskazanej kwoty należy doliczyć kwotę podatku VAT w wysokości 23%. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 1 677 476,00 zł. netto. Do wskazanej kwoty należy doliczyć kwotę podatku VAT w wysokości 23%. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 251 621,40 zł. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, przelewem na konto komornika (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  

 

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerami  tel.

(41) 362 02 97 lub 604 551 379.

 

Położenie: