OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Krystian Stachowiak (tel. (68) 453 66 02) ogłasza, że dnia 

 

26 lipca 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę przy Plac Słowiański 2 w sali nr 202, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: nieruchomość niezabudowaną, która w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabór przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-mieszkaniową, obecnie w ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako grunty rolne, położonej: Zabór, gmina Zabór, dz. ew. nr 369 o powierzchni 15 510 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI KW prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1E/00072689/4

 

Suma oszacowania wynosi 191 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 250,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19 100,00 złnajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: