OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński (tel. (63) 274 31 57) ogłasza, że dnia

23 lipca 2019 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: nieruchomość lokalową nr 5, położonej w Osówcu 21, gmina Orchowo, powiat koniński, województwo wielkopolskie wraz z przysługującym udziałem 37/216 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz część budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 

Lokal mieszkalny o powierzchni 37,22 m2, składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki oraz kotłowni. Właściciel zaadaptował pomieszczenie na poddaszu na dwa pokoje. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 13,31 m2. Dla powyższej nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00026715/1 przez Sąd Rejonowy w Słupcy. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane oraz rozproszona zabudowa mieszkaniowa. W niedalekiej odległości znajduje się kościół oraz park. Budynek mieszkalny znajduje się około 5 km od centrum gminy Orchowo, gdzie znajduje się zabudowa handlowo-usługowa oraz użyteczności publicznej, położonej: 62-436 Orchowo, Osówiec 5, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1S/00026715/1 [NKW: KN1S/00026715/1]

 

Suma oszacowania wynosi 41 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 900,00 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 120,00 zł. Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką w kasie komornika w Słupcy przy ul. Zagłoby 1 lub zaksięgowana w ww. terminie na koncie komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum Konin 04 1020 2746 0000 3302 0052 9412. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Położenie: