OGŁOSZENIE O LICYTACJI

SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński (tel. (63) 274 31 57) ogłasza, że dnia

 

23 lipca 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego: Lokal mieszkalny oznaczony nr 208, położony w Słupcy przy ul. Kopernika 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, trzypiętrowym.

Lokal mieszalny nr 208 położony jest na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego. Lokal o powierzchni 38,49 m2 składa się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju oraz łazienki i korytarza. Otoczenie budynku stanowi podobna zabudowa mieszkaniowa wielo i jednorodzinna oraz usługowo-handlowa. położonego: 62-400 Słupca, Kopernika 9/208, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Mostostalowiec" (Adres spółdzielni: 62-400 Słupca, ul. Kopernika 9), dla którego nie została urządzona księga wieczysta. 

 

Suma oszacowania wynosi 118 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 500,00 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 800,00 zł. Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką w kasie komornika w Słupcy przy ul. Zagłoby 1 lub zaksięgowana w ww. terminie na koncie komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum Konin 04 1020 2746 0000 3302 0052 9412

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Położenie: