OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Tomasz Miliszewski (tel. (74) 811 61 20) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 lipca 2019 roku o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 102, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego, należącego do dłużniczki: (…), położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Konopnickiej 2E/116, dla którego Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00084404/3. 

Przedmiotowy lokal usytuowany jest na poziomie pomiędzy I, a II piętrem w budynku wielorodzinnym i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz dwóch przedpokoi o łącznej powierzchni użytkowej 34,80 m2. Do lokalu przynależy również komórka lokatorska nr 014 o powierzchni 1,83 m2. Licytacji podlega udział dłużniczki w nieruchomości wynoszący 1/2. Z lokalem związany jest udział wynoszący 45/10000 we wspólnych częściach nieruchomości i w prawie własności gruntu objętych księgą wieczystą o numerze SW1K/00023739/5. 

 

Suma oszacowania wynosi 36 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 24 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 600,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

BGŻ S.A. 98 2030 0045 1110 0000 0257 4370,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 811 61 20 

 

Położenie: