OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak ogłasza, że 

 

23 lipca 2019 r. o godz. 9:10

 

w Sądzie Rejonowym w Strzelinie przy Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości, należącego do dłużnika: (…).

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 110,60 m2 i garażem wolnostojącym o pow. użytkowej 20,40 m2, położona we wsi Wilczkowice 37, gmina Jordanów Śląski, w granicach działki gruntu oznaczonej nr 177/2 (AM-1) o powierzchni 0,12 ha, obręb 0012 Wilczkowice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr WR1T/00018846/9. 

 

Suma oszacowania wynosi 77 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 750,00 zł

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 700,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

 

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300,

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Szczegółowych informacji udziela komornika pod nr tel. (71) 393 57 06. 

 

 

Położenie: