OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak (tel./fax (62) 761 07 14) ogłasza, że dnia

 

12 lipca 2019 r. o godz. 13:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie, mającego siedzibę przy ul. Malińskiej 21 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

3/4 udziału Marii Krokowskiej i 1/4 udziału Piotra Szymańskiego w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KZ1P/00017208/3.

Nieruchomość położona jest pod adresem ul. Szkolna 4, 63-313 Chocz, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 267/2 o pow. 0,1200 ha. Zabudowana: 1) wolnostojącym budynkiem mieszkalnym: niski parter + piętro, bez podpiwniczenia, pow. użytkowa 184,10 m2; 2) budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. użytkowej 60,10 m2. Działka ogrodzona parkanem betonowym, brama i furtka stalowe, zagospodarowana ogrodem przydomowym z nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych i owocowych.

 

Suma oszacowania 3/4 udziału Marii Krokowskiej wynosi 191 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 127 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 19 125,00 zł.

 

Suma oszacowania 1/4 udziału Piotra Szymańskiego wynosi 63 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 6 375,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na rachunek bankowy komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: