OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Rafał Oskwarek Z-ca Asesor Renata Piotrowska (tel. 604 161 467, (76) 856 56 37) ogłasza, że dnia

 

2 lipca 2019 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 6, odbędzie się 

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym z mieszkalnym poddaszem, bez podpiwniczenia oraz budynek gospodarczy parterowy z poddaszem. 59-230 Prochowice, Golanka Dolna, działka nr 231/2, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1L/00018200/7 [NKW: LE1L/00018200/7]

 

Suma oszacowania wynosi 174 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 116 000,00 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 400,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (76) 856 56 37.

 

Położenie: