OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Bartłomiej Kosiński Kancelaria Komornicza z siedzibą w Polkowicach, zawiadamia na podstawie art. 955 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

16 lipca 2019 r. o godz. 14:00

 

w sali nr XIII Sądu Rejonowego w Lubinie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako lokal spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości 59-300 Lubin, ul. Orla 31/2. Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, łazienki, kuchni, przedpokoju, WC. Obszar 51,30 m2. Lokal położony jest w budynku wielorodzinnym X-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, na parterze, stanowiącym zasób Spółdzielni Mieszkaniowej ”Przylesie” i jest własnością dłużnika:  

(…)

59-300 Lubin, ul. Orla 31/2.

Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr LE1U/00043335/4 w Sądzie Rejonowym w Lubinie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 158 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 75% wartości oszacowania, tj. kwotę 118 500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 15 800,00 zł, najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się z Polkowicach, ul. Skalników 46 lub na konto komornika w

Banku Spółdzielczym w Przemkowie Centrala 91 8653 0004 0000 0097 1339 0001.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Położenie: