OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Jacek Gołębiowski Z-ca Krzysztof Watral (tel. (76) 746 18 07) ogłasza, że dnia

 

19 lipca 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławska 3 w sali nr I, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym nr 398/1 o powierzchni 9267 m2 (okres użytkowania do 5.12.2089 r.), zabudowana budynkiem hali magazynowej z częścią biurowo - socjalną o powierzchni: 764,10 m2, wiatą obudowaną o powierzchni: 289,20 m2, budynkiem magazynu gazów technicznych o powierzchni: 35,60 m2, wiatą o powierzchni: 199,60 m2, budynkiem administracyjnym z garażem o powierzchni: 143,60 m2 i portiernią: o powierzchni 10,90 m2, stanowiącymi odrębną nieruchomość oraz urządzenia stanowiące odrębny przedmiot własności, 

położonej: 59-100 Polkowice, ul. Działkowa 8-8A, Polkowice, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00050155/0 [NKW: LE1U/00050155/0]

 

Suma oszacowania wynosi 823 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 617 775,00 złLicytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 82 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lubinie 92 1090 2082 0000 0005 4600 0060, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: