OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar (tel. (75) 644 81 53, (75) 789 08 92) ogłasza, że dnia

 

11 lipca 2019 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 1 w sali nr 27, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego nr 10, stanowiącego odrębną nieruchomość (trzy pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, pomieszczenie przynależne piwnica) o łącznej powierzchni 63,10 m2, położonego w Bolesławcu przy ul. Gałczyńskiego 58/10, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KW JG1B/00024917/5.

 

Suma oszacowania wynosi 160 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Położenie: