OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur (tel. (16) 621 30 66) ogłasza, że dnia

 

5 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu, mającego siedzibę przy ul. Czarnieckiego 4, w sali nr 7, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działkę nr 25/795 o pow. 0,1188 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej: 37-500 Jarosław, Pawłosiów, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: PR1J/00081056/2].

Suma oszacowania wynosi 637 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 477 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 63 700,00 zł na konto komornika nr 41 1500 1634 1216 3003 6514 0000, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg;

 

oraz nieruchomości położonej w Jarosławiu, ul. Łokietka 10/2, stanowiącej lokal mieszkalny, dla którego Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW NKW: PR1J/00076462/3.

Suma oszacowania wynosi 178 000,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 133 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 800,00 zł na konto komornika nr 41 1500 1634 1216 3003 6514 0000, najpóźniej na dzień przed licytacją

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 621 30 66

 

 

 

Położenie: