OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka (tel. 533 255 540) ogłasza, że dnia

 

3 lipca 2019 r. o godz. 9:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy mającego siedzibę przy Ul. 3 Maja 48/49 w sali nr 24, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 56-410 Dobroszyce, Sadków nr 17, działka nr 24/1, dla której: Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW nr WR1E/00103427/5 - jest to nieruchomość gruntowa zabudowana, działka gruntu o powierzchni 0,1013 ha, działka jest nie ogrodzona, zabudowana jednym budynkiem, posiada dostęp do drogi publicznej oraz sieci wodociągowej, elektrycznej i kanalizacyjnej. Budynek mieszkalny to obiekt przedwojenny, wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym o pow. zab. 106m2 i pow. użyt. 95,4 m2. Obiekt wymaga rozbiórki lub remontu kapitalnego.

 

Suma oszacowania wynosi: 60 669,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 40 446,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 066,90 zł. Rękojmie należy uiścić na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 66 1090 2415 0000 0006 1204 7746 - najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację tj. do dnia 2.07.2019 r. z zaznaczeniem numeru sprawy: TS Km 788/17.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem

 

Położenie: