OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW WR1O/00048734/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

2 lipca 2019 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12, w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym (z którego prowadzi wejście na niewielki balkon o pow. 1,18 m2), łazienki oraz przedpokoju; o pow. użytkowej 51,84 m2. Lokal posiada pomieszczenie przynależne – piwnicę (o pow. 5,62 m2), należącego do dłużnika: (…),

położonego: 55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Oławska 56/6, (druga kondygnacja – I piętro), dla którego Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00048734/6.

Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 5088/1000000 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 11/3 (am-32) oraz prawie własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

Suma oszacowania wynosi 238 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178 575,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 23 810,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 01.07.2019 r.

 

W przypadku przelewu na konto za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

Położenie: