OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur (tel. (16) 621 30 66) ogłasza, że dnia

 

4 września 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu, mającego siedzibę przy ul. Czarnieckiego 4 w sali rozpraw nr 11, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działki nr 751, 773, 1321, 1324, 1338 oraz 749, częściowo zabudowanej o łącznej pow. 5,2462 ha, położonej: 37-550 Radymno, Korczowa, dla której Sąd Rejonowy W Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: PR1J/00033399/7].

 

Suma oszacowania wynosi 352 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 264 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 35 200,00 zł na konto komornika nr 41 1500 1634 1216 3003 6514 0000 najpóźniej na dzień przed licytacją.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 621 30 66

 

 

 

Położenie: