OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Bartłomiej Kosiński Kancelaria Komornicza z siedzibą w Polkowicach, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

4 lipca 2019 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Lubinie, sala nr II, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego, opisanego jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przysługującego dłużnikowi. Mieszkanie położone jest w Polkowicach, ul. Kmicica 4/7. Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, łazienki, kuchni, przedpokoju. Obszar 44,30 m2. Lokal położony jest w budynku wielorodzinnym V-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, na 2 piętrze. Działka, na której stoi budynek położona jest w pośredniej strefie miasta Polkowice. Prawo będące przedmiotem postępowania nie ma założonej Księgi Wieczystej. Zbiór dokumentów przedmiotowego prawa prowadzi Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polkowicach. Mieszkanie jest własnością dłużnika:  (…), 59-100 Polkowice, ul. Kmicica 4/7.

 

Ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę 130 000, 00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 75% wartości oszacowania, tj. kwotę 97 500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 13 000,00 zł, najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się z Polkowicach, ul. Skalników 46 lub na konto komornika w

Banku Spółdzielczym w Przemkowie Centrala 91 8653 0004 0000 0097 1339 0001.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Szczegółowe informacje pod numerem tel. (76) 843 47 52

 

Położenie: